Yleinen

Itäinen rantarata

Itäinen rantarata on valtakunnallinen hanke, joka tuo kasvua koko Suomeen. Itäinen rantarata  kulkee Helsingistä lentoaseman kautta Porvooseen, Loviisaan, Kotkaan, Haminaan ja siitä itään, yhdistäen merkittävän kasvualueen Suomen rataverkostoon.

Tältä rannikkovyöhykkeeltä puuttuu ratayhteys, vaikka sillä sijaitsevat Suomen merkittävimmät liikenteen nykyiset ja nousevat solmukohdat: Helsingin, Porvoon, Loviisan ja Haminakotkan satamat, sekä Helsinki-Vantaan lentoasema ja Pyhtään lentokenttä, joka on ratkaisu Malmin lentokentän toimintojen korvaamiseksi.

Itäinen rantarata on uutta luova rata, joka on enemmän kuin ratainvestointi. Suomen kilpailukyvyn, teollisuuden ja kaupan kannalta logististen palveluiden ja liikenneverkkojen toimivuuden parantaminen on oltava Itäisten ratavaihtoehtojen tarkastelun keskiössä. Itäinen rantarata on vastaus sekä henkilö- että tavaraliikenteen vaatiman ratakapasiteetin kasvattamiseen tasolle, jolla saadaan huomattavaa kasvua koko Suomen rautatieliikenteelle ja rautatiemarkkinoille.

Itäisen rantaradan hyötyjä koko Suomelle on helmikuussa julkaistussa raportissaan selvittänyt  WSP Finland Oy Avautuu uuteen ikkunaan, rautatieliikenteen erikoisasiantuntijoiden johdolla. Lue WSP:n raportti tästä. Avautuu uuteen ikkunaan

Itäinen rantarata lisää Suomen kilpailukykyä ja luo huomattavia synergiaetuja etelän satamille ja pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueelle pitkällä aikavälillä, käy ilmi WSP Finlandin tuoreesta selvityksestä Itäinen rantarata – Synergiaa etelän satamille ja liikkuvuutta työvoimalle . Itäinen rantarata on suurena infrastruktuurihankkeena ajankohtainen etenkin, kun koronaviruksen aiheuttama kansanterveydellinen kriisi on ohi ja taloutta ryhdytään elvyttämään rakenteellisesti.

Lähde: https://www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/itainen-rantarata/